ประเด็นน่าสนใจ Minimize

 Print   
You are here : ข่าวและบทความสุกร > ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมนนา เรื่อง "JTEPA : โค้งสุดท้ายก่อนส่งออก"

JTEPA หรือความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในความตกลงเขตกาค้าเสรี -FTA ที่ประเทศไทยใช้เป็นกุลยุทธ์ในการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยไปสู่ตลาดประเทศญี่ปุ่นให้มากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกให้แก่การค้าและบริการ

ความตกลง
JTEPA ได้มีการลงนามแล้วระหว่าง นายกรัฐมนตรีของไทย และนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งได้ที่ สำนักส่งเสริและพัฒนาสิทธิประโยชน์ทางการค้า โทร.     0 2547-4817, 0 2547-5097 โทรสาร 0 2547-4816 หรือ www.dft.go.th 

Download ใบลงทะเบียน

Previous Page | Next Page

Currently, there are no comments. Be the first to post one!