ประเด็นน่าสนใจ Minimize

 Print   
You are here : ข่าวและบทความสุกร > ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้เลี้ยงหมูนครปฐมลงขันนำร่อง จัดมหกรรมหมูหันสูตรฮ่องกง กระตุ้นการบริโภค

  ผู้เลี้ยงหมูนครปฐมลงขันนำร่อง จัดมหกรรมหมูหันสูตรฮ่องกง กระตุ้นการบริโภค  
     นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯ ได้ร่วมกับสมากคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดนครปฐม จัดงาน "มหกรรมหมูหันนครปฐม สูตรฮ่องกง" เป็นโครงการนำร่อง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-31 พฤษภาคม 2550 ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขานครปฐม ในราคาพิเศษตัวละ 250 บาท จากปกติตัวละ 800 บาท เพื่อกระตุ้นการบริโภคเนื้อสุกรให้เพิ่มมากขึ้น ตามมาตรการรณรงค์การบริโภคเนื้อสุกร แก้ปัญหาราคาเนื้อสุกรตกต่ำ
     นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ คาดว่า หากทุกจังหวัดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคเช่นนี้ น่าจะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน จะทำให้ภาวะราคาคลี่คลายลง
     อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ได้อนุมัติเงินเพื่อตัดวงจรลูกหมูจำนวน 100,000 ตัวแล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากมีเงื่อนไขการนำเงินมาใช้ที่ค่อนข้างซับซ้อน ต้องมีการตั้งคณะกรรมการจังหวัดขึ้นพิจารณาด้วย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ทำให้เกษตรกรทะยอยเก็บลูกหมูไปก่อนวันละ 200-300 ตัว
     พร้อมกันนี้ นายสุรชัย ยังแสดงความเห็นด้วยกับกรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดทำแผนการส่งออกเนื้อสุกร 1 หมื่นล้านบาทต่อปี ภายใน 3-5 ปี

     "การผลักดันเรื่องส่งออกเนื้อสุกร นอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประเทศแล้ว ยังเป็นอีกปัจจัยหลักที่จะช่วยลดปริมาณเนื้อสุกรและแก้ปัญหาราคาเนื้อสุกรตกต่ำภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม รัฐก็ควรจะจัดสรรงบประมาณเพื่อยกระดับฟาร์มของเกษตรกรรายกลางและรายย่อยด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เข้าสู่ความเป็นฟาร์มมาตรฐาน สอดคล้องกับแผนการส่งออกเนื้อสุกรของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป" นายสุรชัยกล่าว

     ทั้งนี้ ผลสำคัญที่เกิดขึ้นตามมา ก็คือ จะช่วยให้ราคาของเนื้อสุกรในระยะยาวมีเสถียรภาพ ขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงก็ไม่ต้องประสบกับภาวะขาดทุน ด้านผู้บริโภคก็ได้บริโภคเนื้อสุกรในราคาที่สมเหตุสมผล

Previous Page | Next Page

Currently, there are no comments. Be the first to post one!