ประเด็นน่าสนใจ  
 
You are here : ข่าวและบทความสุกร > ข่าวสุกร
  ข่าวปศุสัตว์

ประชุม Pig Board

 ฯพณฯ ธีระ สูตะบุตร รัฐมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะกรรมนโยบายสุกรและผลิตภัณฑ์สุกร (Pig Board) ในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2550 เพื่อแก้ไขปัญหาสุกรทั้งวงจร ทั้งปัญหา

Previous Page | Next Page