ประเด็นน่าสนใจ  
 
You are here : ข่าวและบทความสุกร > ข่าวสุกร
  ข่าวปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ร่วมกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคเนื้อสุกร ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2550

  กรมปศุสัตว์ร่วมกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคเนื้อสุกร ในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2550  
Tuesday, 23 January 2007
     นายภิรมย์ ศรีจันทร์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติปี 2550 ทางกรมปศุสัตว์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมในงานวันเด็ก ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2550 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้สึกภูมิใจในบทบาทความสำคัญของเยาวชน ซึ่งพร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต
     ในงานนี้กรมปศุสัตว์ได้มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้เด็กๆ รู้สึกสนุกสนาน พร้อมทั้งได้ความรู้เรื่องการเกษตรของไทย ทั้งเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็ก ๆ
     นอกจากนี้ทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และสมาคมผู้ผลิตแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก ซึ่งมีความประสงค์จะให้เด็กๆ ได้รับประทานเนื้อสุกรที่มีคุณภาพ อุดมไปด้วยโปรตีนเหมาะแก่การเจริญเติบโต และพัฒนาการทางสมองของเด็กไทย โดยทั้งสองสมาคมได้นำเนื้อสุกรจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และเครือบริษัท เบทาโกร จำกัด มาให้เด็กได้อิ่มท้องและสนุกสนาน
     นายภิรมย์กล่าวต่อไปว่า ในปัจจุบันราคาสุกรตกต่ำมากทำให้เกษตรกรเดือดร้อนต่อภาวะดังกล่าวเป็นอย่างมาก ดังนั้นกรมปศุสัตว์ในฐานะที่ดูแลสินค้าปศุสัตว์โดยเฉพาะสินค้าสุกร จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะใช้โอกาสนี้ ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้บริโภคเนื้อสุกรซึ่งเป็นโปรตีนเพิ่มมากขึ้น และถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้วย โดยทั้งสองบริษัทยังได้นำผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ไทยส่งออกไปต่างประเทศ อาทิ ไส้กรอกหมู ลูกชิ้นหมู แฮมเบคอน ฯลฯ มาให้เด็กๆ ได้รู้จักการพัฒนาในการผลิตของสินค้าเกษตรโดยเฉพาะสุกรของไทย ซึ่งในงานนี้เด็กๆ จะได้ชิมผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย จึงขอเชิญชวนเด็กๆ และผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวที่ซุ้มของกรมปศุสัตว์
     ด้านนายทฤษดี ชาวสวนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวเพิ่มเติมว่า การเลี้ยงสุกรของไทยในปี 2549 มีจำนวนประมาณ 12 ล้านตัว ส่วนใหญ่ประมาณ 99 % หรือคิดเป็นจำนวน 800 ล้านกิโลกรัม เป็นการบริโภคภายในประเทศ ส่วนอีก 1% นั้น ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศให้นำเข้า เพราะเชื่อมั่นว่าการผลิตของไทยมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ทำให้ยอดการส่งออกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี
     สำหรับคนไทยนั้นบริโภคสุกร 13 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วถือว่าต่ำมาก เช่น ยุโรป มีการบริโภค 42 กิโลกรัมต่อคนต่อปี อเมริกา บริโภค 29 กิโลกรัมต่อคนต่อปี และญี่ปุ่น บริโภค 19 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ดังนั้นทางกรมปศุสัตว์จึงพิจารณาว่าแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพให้เด็กไทยคือ การส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น
******************
ข้อมูล : สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

Previous Page | Next Page