ประเด็นน่าสนใจ Minimize

 Print   
You are here : ข่าวและบทความสุกร > ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมนนา เรื่อง "JTEPA : โค้งสุดท้ายก่อนส่งออก"

กรมการค้าต่างประเทศ กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง "JTEPA : โค้งสุดท้ายก่อนส่งออก" ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2550 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 


คชก.อนุมัติงบตัดวงจรลูกหมู 100,000 ตัว นายกหมูย้ำต้องสานมาตรการลดแม่พันธุ์ต่อเนื่อง แม้ราคาจะขยับแล้ว
สุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่สมาชิกสมาคมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ ร่วมกันดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาราคาเนื้อสุกรตกต่ำ ด้วยการลดปริมาณแม่พันธุ์สุกรและจัดกิจกรรมจำหน่ายเนื้อหมู “ 2 โล 100” จนปัจจุบันราคาเนื้อสุกรหน้าฟาร์มขยับขึ้นจากกิโลกรัมละ 30-32 บาท เป็นกิโลกรัมละ 37-39 บาทนั้น นับว่ามาตรการดังกล่าวดำเนินมาอย่างถูกทางแล้ว

สมาคมหมูสนับสนุนนโยบายรัฐดันส่งออก พร้อมแนะตั้งงบหนุนรายกลาง-รายย่อยยกระดับฟาร์มมาตรฐานเพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน
นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า การที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะจัดทำแผนการส่งออกเนื้อสุกร 1 หมื่นล้านบาทต่อปี ภายใน 3-5 ปี โดยจะนำแผนดังกล่าวเข้าเสนอต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ OIE ตรวจสอบและรับรองการปลอดโรคในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ เพื่อเพิ่มโอกาสการส่งออกนั้น เป็นเรื่องที่ดีและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง

ผู้เลี้ยงหมูนครปฐมลงขันนำร่อง จัดมหกรรมหมูหันสูตรฮ่องกง กระตุ้นการบริโภค
นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯ ได้ร่วมกับสมากคมผู้เลี้ยงสุกรจังหวัดนครปฐม จัดงาน "มหกรรมหมูหันนครปฐม สูตรฮ่องกง" เป็นโครงการนำร่อง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-31 พฤษภาคม 2550 ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขานครปฐม ในราคาพิเศษตัวละ 250 บาท จากปกติตัวละ 800 บาท เพื่อกระตุ้นการบริโภคเนื้อสุกรให้เพิ่มมากขึ้น ตามมาตรการรณรงค์การบริโภคเนื้อสุกร แก้ปัญหาราคาเนื้อสุกรตกต่ำ

Previous Page | Next Page