ราคาขายส่ง-ปลีก เนื้อสุกรชำแหละ (รายเดือน)
You are here : สถิติ > ราคาเนื้อสุกรชำแหละ (รายสัปดาห์/รายเดือน)
  สถิติสุกรไทย

เนื้อแดง เศษมัน (กก.)

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
2539 24.50  22.80  22.50  23.03  23.50  23.50  24.50  25.31  25.50  25.50  25.50  25.50  24.30 
2540 25.50  25.50  25.50  25.50  25.50  25.50  25.50  25.50  25.50  24.18  23.25  22.50  24.95 
2541 22.50  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  28.46 
2542 30.00  32.40  34.25  35.50  35.50  35.50  35.50  35.50  34.00  32.50  32.50  31.70  33.74 
2543 31.50  31.56  31.50  31.50  31.50  31.50  31.50  31.50  31.50  31.66  32.12  31.22  31.55 
2544 30.00  29.58  29.00  29.00  29.00  29.00  29.00  30.73  31.00  29.11  27.50  27.50  29.20 
2545 27.50  27.50  27.50  27.50  27.50  27.50  27.50  27.50  27.50  27.50  27.50  27.50  27.50 
2546 27.50  27.50  26.90  22.50  22.34  20.19  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  20.74 
2547 17.00  17.00  18.64  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  18.64 
2548 19.00  19.00  19.00  36.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  20.42 
2549 18.65  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.00  18.05 
2550 16.67  16.00  17.52  18.00  19.40  21.50 -   -   -   -   -   -   18.18

Previous Page | Next Page