ราคาขายส่ง-ปลีก เนื้อสุกรชำแหละ (รายเดือน)
You are here : สถิติ > ราคาเนื้อสุกรชำแหละ (รายสัปดาห์/รายเดือน)
  สถิติสุกรไทย

เนื้อแดง มันเปลว (กก.)

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
2539 21.00  19.30  19.00  19.20  20.55  21.00  22.50  23.31  23.50  23.50  23.50  23.50  21.66 
2540 23.50  23.50  23.50  23.50  23.50  23.50  23.50  23.50  23.50  23.50  22.64  22.13  23.31 
2541 21.50  24.00  28.00  28.00  26.50  26.50  26.50  26.50  26.50  26.50  26.50  26.50  26.13 
2542 27.00  27.50  27.50  27.50  27.50  27.50  27.41  25.50  23.32  21.50  21.50  21.50  25.44 
2543 21.50  21.50  20.09  19.50  19.50  19.50  19.50  19.50  19.50  19.93  20.64  19.00  19.97 
2544 19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  19.00  17.72  17.00  17.00  18.56 
2545 17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00  17.00 
2546 17.00  17.00  16.71  15.50  15.26  14.00  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  12.50  14.21 
2547 12.75  13.50  14.73  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  14.67 
2548 15.00  15.00  15.00  19.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.00  15.33 
2549 14.48  13.50  15.50  13.50  13.50  13.50  13.50  13.50  13.50  13.50  13.50  13.50  13.75 
2550 12.83  12.50  13.93  14.50  15.30 16.50 -   -   -   -   -   -   14.26

Previous Page | Next Page