ราคาขายส่ง-ปลีก เนื้อสุกรชำแหละ (รายเดือน)
You are here : สถิติ > ราคาเนื้อสุกรชำแหละ (รายสัปดาห์/รายเดือน)
  สถิติสุกรไทย

มันแข็ง (กก.)

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
2544 35.50  35.08  33.82  33.50  33.50  33.50  33.50  35.23  35.50  33.90  33.00  33.00  34.09 
2545 33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00  33.00 
2546 33.00  33.00  32.62  31.00  30.84  28.17  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  25.00  28.22 
2547 25.38  28.70  35.61  37.50  37.50  37.50  37.50  37.50  37.05  32.58  34.00  34.90  34.64 
2548 36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00  36.00 
2549 35.13  33.50  33.50  33.50  33.50  33.50  33.50  33.50  33.50  33.50  33.50  33.24  33.61 
2550 27.43  26.50  32.07  33.50  34.30  35.50 -   -   -   -   -   -   31.55

Previous Page | Next Page