ราคาขายส่ง-ปลีก เนื้อสุกรชำแหละ (รายเดือน)
You are here : สถิติ > ราคาเนื้อสุกรชำแหละ (รายสัปดาห์/รายเดือน)
  สถิติสุกรไทย

เนื้อสามชั้น (กก.)

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
2539 67.00  66.58  66.50  67.42  68.95  69.00  70.76  74.95  75.68  75.00  75.00  75.00  70.99 
2540 75.00  75.00  75.00  75.00  75.32  77.00  77.00  77.00  76.52  75.34  72.75  70.95  75.16 
2541 69.20  71.21  74.00  73.33  73.00  73.00  73.00  73.00  73.00  73.00  73.00  73.00  72.65 
2542 73.75  75.70  76.00  79.11  81.11  82.00  81.90  79.38  77.70  72.90  73.00  72.70  77.10 
2543 72.50  72.11  69.35  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  69.00  68.39  67.50  69.40 
2544 68.69  67.50  67.50  70.09  72.50  72.50  72.50  72.55  71.93  69.65  68.25  69.56  70.27 
2545 71.00  72.03  72.50  73.67  72.00  72.00  72.00  72.36  71.71  69.36  67.62  67.83  71.17 
2546 67.27  68.87  63.64  65.44  73.13  74.43  72.00  72.15  74.50  70.61  69.00  69.00  70.00 
2547 72.08  88.50  9,641.00  97.50  95.03  87.74  83.18  84.50  82.27  80.08  82.27  84.75  881.58 
2548 87.50  86.95  89.13  98.50  96.18  95.50  95.50  96.06  94.23  88.20  93.68  96.50  93.16 
2549 96.50  92.50  92.50  92.50  92.50  91.58  89.00  92.18  92.50  89.83  90.18  87.89  91.64 
2550 82.00  77.95  78.86  79.00  79.00  81.69 -   -   -   -   -   -   79.75

Previous Page | Next Page