ราคาขายส่ง-ปลีก เนื้อสุกรชำแหละ (รายเดือน)
You are here : สถิติ > ราคาเนื้อสุกรชำแหละ (รายสัปดาห์/รายเดือน)
  สถิติสุกรไทย

เนื้อแดง ไหล่ (กก.)

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
2544 70.59  70.00  67.50  72.41  75.90  76.50  76.50  76.50  75.15  71.95  71.72  72.50  73.10 
2545 72.50  72.50  72.50  73.24  74.50  74.50  74.50  74.69  74.21  72.55  72.05  68.50  73.02 
2546 66.86  66.50  63.64  65.44  73.84  74.50  74.50  74.50  74.50  73.67  72.50  72.50  71.08 
2547 75.35  94.00  103.64  105.00  100.03  89.52  87.16  88.00  82.50  82.50  86.36  87.50  90.13 
2548 92.50  91.71  90.76  100.74  100.47  99.00  97.50  97.14  93.23  92.50  96.82  97.50  95.82 
2549 97.50  97.50  97.50  97.50  97.50  96.18  92.50  92.50  92.50  91.50  91.07  86.71  94.21 
2550 82.00  78.75  82.02  82.50  80.05  82.33 -   -   -   -   -   -   81.28

Previous Page | Next Page