ราคาขายส่ง-ปลีก เนื้อสุกรชำแหละ (รายเดือน)
You are here : สถิติ > ราคาเนื้อสุกรชำแหละ (รายสัปดาห์/รายเดือน)
  สถิติสุกรไทย

สันใน (กก.)

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
2539 76.00  75.15  75.00  76.05  78.90  81.00  81.00  84.95  85.67  85.00  85.00  85.00  80.73 
2540 84.36  83.00  81.48  81.39  83.21  85.00  85.00  85.00  83.09  81.59  78.25  75.95  82.28 
2541 75.00  77.53  82.00  81.33  81.00  81.00  81.00  81.00  81.86  82.00  82.00  82.00  80.64 
2542 82.00  82.70  87.27  88.11  89.00  89.00  88.95  87.95  84.68  79.60  81.91  81.40  85.21 
2543 81.00  80.79  79.00  79.00  78.80  78.00  78.00  78.00  78.00  78.00  77.80  76.61  78.58 
2544 76.50  76.50  76.50  78.41  80.60  81.00  81.00  81.00  81.00  79.16  76.50  76.50  78.72 
2545 76.50  76.50  76.50  78.74  79.00  79.00  79.00  79.00  79.00  79.00  78.17  74.83  77.94 
2546 74.50  73.97  70.10  72.33  78.58  79.00  79.00  77.30  78.18  78.44  77.00  77.00  76.28 
2547 79.33  101.13  113.18  115.00  108.82  95.36  94.40  94.25  87.50  87.58  91.70  95.75  97.00 
2548 97.50  97.50  98.28  107.21  107.24  102.50  102.50  102.50  97.91  96.50  99.98  105.00  101.22 
2549 103.50  102.50  102.50  102.50  102.50  101.58  99.00  99.00  99.00  97.10  96.50  94.29  100.00 
2550 87.50  87.50  92.02  92.50  92.50  93.45 -   -   -   -   -   -   90.91
                           
                           
ที่มา : กรมการค้าภายใน                      

Previous Page | Next Page