ราคาขายส่ง-ปลีก เนื้อสุกรชำแหละ (รายเดือน)
You are here : สถิติ > ราคาเนื้อสุกรชำแหละ (รายสัปดาห์/รายเดือน)
  สถิติสุกรไทย

เนื้อแดง สันนอก (กก.)

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
2539 76.00  75.15  75.00  76.05  78.90  81.00  81.00  84.95  85.67  85.00  85.00  85.00  80.73 
2540 84.36  83.00  81.48  81.39  83.21  85.00  85.00  85.00  83.09  81.59  78.25  75.95  82.28 
2541 75.00  77.53  82.00  81.33  81.00  81.00  81.00  81.00  81.86  82.00  82.00  82.00  80.64 
2542 82.00  82.70  87.27  87.11  88.00  88.00  87.95  86.29  82.83  79.20  79.50  78.40  84.10 
2543 78.00  77.89  76.67  76.50  76.30  75.50  75.50  75.50  75.50  75.50  75.09  72.72  75.89 
2544 72.50  72.50  72.50  74.79  78.38  79.00  79.00  79.00  77.88  75.86  74.50  74.50  75.87 
2545 74.50  74.50  74.57  76.50  76.50  76.50  76.50  76.74  76.50  76.50  76.02  72.50  75.65 
2546 71.32  70.05  67.21  69.94  77.42  77.21  76.50  75.65  76.09  76.22  75.50  75.50  74.05 
2547 77.33  95.50  103.91  105.00  100.66  90.31  88.64  88.63  82.50  82.75  87.50  89.75  91.04 
2548 92.50  92.50  93.50  102.21  102.32  99.00  99.00  98.09  93.77  92.50  97.09  99.00  96.79 
2549 99.00  99.00  99.00  97.76  97.50  97.24  95.66  94.50  94.50  94.21  93.50  89.97  95.99 
2550 82.50  79.00  82.02  82.50  82.50  83.69 -   -   -   -   -   -   82.04

Previous Page | Next Page