ราคาขายส่ง-ปลีก เนื้อสุกรชำแหละ (รายเดือน)
You are here : สถิติ > ราคาเนื้อสุกรชำแหละ (รายสัปดาห์/รายเดือน)
  สถิติสุกรไทย

เนื้อแดง สะโพก (กก.)

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
2539 73.00  72.15  72.00  73.84  76.70  79.00  79.00  83.00  84.00  82.00  82.00  82.00  78.22 
2540 81.36  80.00  78.48  78.50  80.95  82.00  82.00  82.00  80.09  78.64  76.25  74.21  79.54 
2541 72.30  75.26  80.00  79.33  79.00  79.00  79.00  79.00  79.86  79.71  79.00  79.00  78.37 
2542 79.50  81.40  82.00  85.83  86.50  86.50  85.78  83.81  76.77  76.75  77.70  76.90  81.62 
2543 76.00  75.47  72.67  72.50  72.30  71.50  71.50  71.50  71.50  71.50  70.89  70.00  72.28 
2544 70.59  70.00  70.00  72.56  75.90  76.50  76.50  76.50  75.15  72.86  71.72  72.50  73.40 
2545 72.50  72.50  72.50  73.24  74.50  74.50  74.50  74.69  74.21  72.55  72.07  68.67  73.04 
2546 67.50  67.03  63.64  65.44  73.84  74.50  74.50  74.50  74.50  73.67  72.50  72.50  71.18 
2547 75.35  94.00  103.64  105.00  100.03  89.64  87.16  88.00  82.50  82.50  86.36  87.50  90.14 
2548 92.50  91.71  91.41  101.03  100.47  99.00  97.50  97.14  93.23  92.50  96.82  97.50  95.90 
2549 97.50  97.50  97.50  97.50  97.50  96.18  92.52  92.50  92.50  92.07  91.89  87.24  94.37 
2550 82.50  79.00  82.02  82.50  82.50  83.69 -   -   -   -   -   -   82.04

Previous Page | Next Page