<!--ผลิตภัณฑ์จากสุกร-->
<!--ราคาสุกรปัจจุบัน-->

ราคาสุกรมีชีวิต พระที่ 15 กค. 52

สุกรขุน 54-56 บาท/ก.ก.
ลูกสุกรขุน 1,500+(-)58 บาท/ตัว
ราคาเนื้อสุกรชำแหละ  สัปดาห์ที่ 13-17 กค. 52
ขายส่ง 92-100 บาท/กก.
ขายปลีก 105-115 บาท/กก.
<!--ภาวะราคาอาหารสัตว์-->
เฉลี่ย มิถุนายน 2552
ข้าวโพด 7.21 บาท/กก.
กากถั่วเหลือง 14.10 บาท/กก.
ปลาป่น 34.22 บาท/กก.
รำสด 5.18 บาท/กก.
ปลายข้าว 9.80 บาท/กก.
มันเส้น 4.24 บาท/กก.กิจกรรมสมาคม
ประเด็นน่าสนใจ
  ข่าวสุกร
สถานการณ์สุกร ประจำสัปดาห์ที่ 17-21 พย.51
ผู้เลี้ยงหมูในเวียตนามขาดทุนอย่างหนัก  ปัจจุับันราคาหมู 1 ตัวที่ 100 กก.อยู่ที่ VND3.2 million (US$ 190) ขณะที่่ต้นทุนการเลี้ยงจะอยู่ที่ VND3.4 million (US$ 202) ยังไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ และค่ายา ทั...
อ่านต่อที่นี่  
 
ประชุม Pig Board
รัฐมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะกรรมนโยบายสุกรและผลิตภัณฑ์สุกร (Pig Board) ในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2550 เพื่อแก้ไขปัญหาสุกรทั้งวงจร
อ่านต่อที่นี่  
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมนนา เรื่อง "JTEPA : โค้งสุดท้ายก่อนส่งออก"
กรมการค้าต่างประเทศ กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง "JTEPA : โค้งสุดท้ายก่อนส่งออก" ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2550 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
อ่านต่อที่นี่  
 
คชก.อนุมัติงบตัดวงจรลูกหมู 100,000 ตัว นายกหมูย้ำต้องสานมาตรการลดแม่พันธุ์ต่อเนื่อง แม้ราคาจะขยับแล้ว
สุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ตามที่สมาชิกสมาคมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ ร่วมกันดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาราคาเนื้อสุกรตกต่ำ ด้วยการลดปริมาณแม่พันธุ์สุกรและจัดกิจกรรม...
อ่านต่อที่นี่