ข้อมูลสถิติ
You are here : สถิติ > ราคาเนื้อสุกรชำแหละ (รายสัปดาห์/รายเดือน) > Dashboard-สถิติสุกรไทย
  สถิติส่งออก

 สถิติส่งออกรายเดือน ปี 2007
January April July October
February May August November
March June September December
 
 สถิติส่งออกรายปี
  2006
  2005
  2004
  2003

  ราคาขายส่ง-ปลีก เนื้อสุกรชำแหละ (รายสัปดาห์/รายเดือน)
  ราคาลูกสุกรขุนและสุกรขุนมีชีวิต (รายสัปดาห์/รายเดือน)